PROGRAMMA  HET GEBOUW  Parallel Universe: Het maakbare land  
     
 

     
 
Parallel Universe: Het maakbare land

19 september t/m 19 oktober 2008
donderdag t/m zondag 13.00-19.00 uur (toegang is gratis!)

Op 19 september opent de tentoonstelling Parallel Universe: Het maakbare land in Het Gebouw van Stanley Brouwn en Bertus Mulder . De tentoonstelling is het resultaat van een studiereis, een 3-daags symposium in Fowlers Gap en opdrachten die werden verstrekt door het Centrum voor Beeldende Kunst Utrecht in het kader van het project Het Maakbare Land.

De belangstelling voor het landschap is groeiende. Minister Gerda Verburg bereidt zelfs een publiekscampagne voor die de samenleving moet doordringen van de enorme waarde van ons mooie landschap. Het landschap staat onder druk door klimaatverandering, voedselproblematiek, bodemdaling, oprukkende bedrijfsterreinen en woningbouw. Zorgvuldige omgang en onderlinge afstemming bij ruimtelijke vraagstukken zijn urgenter dan ooit tevoren.


Bob Negryn, Fowlers Gap, 2007.

Steeds vaker worden ook kunstenaars en ontwerpers betrokken bij het nadenken over en reflecteren op de maakbaarheid van het landschap. Het CBK Utrecht doet dit door een actieve rol te spelen bij het Plan de Venen. De gebiedsopgaven in De Venen (gelegen in Het Groene Hart) gaan over natuurontwikkeling, waterbeheersing, recreatie en veranderende landbouw. Kunstenaars worden gekoppeld aan ontwerpteams, ze treden op als gids of verhalenverteller, of ze bedenken projecten die ingaan op de cultuurhistorie van een plek. Kunstenaars oefenen op die manier invloed uit op de beleving van kwaliteiten van onze leefomgeving.
Onderdeel van dit kunstprogramma voor de Venen is het project Het Maakbare Land, waarbinnen het Centrum voor Beeldende Kunst een platform biedt voor kennis en internationale uitwisseling tussen kunstenaars, ontwerpers, architecten en planologen.

Uitwisselings-programma tussen Nederland en AustraliŽ.
Aanleiding voor de eerste uitwisseling in 2006 was de viering van vierhonderd jaar bilaterale betrekkingen met AustraliŽ. Kunstenaars en studenten uit AustraliŽ trokken samen met hun Nederlandse collegaís De Venen in. Het hoofdthema van de uitwisseling was waterbeheersing.
In 2007 hebben de architecten Willemijn Lofvers en Gosia Siekanko, ontwerper Ester van de Wiel, kunstenaar Ida van der Lee en fotograaf Bob Negrijn onder begeleiding van projectleider Annelou Evelein een studiereis ondernomen naar de ďoutbackĒ van AustraliŽ. Dit was op uitnodiging van de onderzoeksgroep ILIRI (Imaging the Land International Research Institute) van het College of Fine Arts van de University of New South Wales. Hoofdthema in AustraliŽ was Re-cognising the land, een begrip dat vergelijkbaar is met het lezen van het landschap. Met name een bezoek aan het zeer droge Fowlers Gap, een uniek onderzoeksgebied voor studies over droogte, heeft de deelnemers aangezet om via een systeem van mapping de overeenkomsten en relaties tussen de natte Venen en de droge ďoutbackĒ van AustraliŽ in kaart te brengen.


adres
Hogeweide 3B
3541 BC, Utrecht
Droomdoos

For each project there is a beyond

Villa Zebra - De Monsterparade

Uit het oog, maar niet uit het hart

Leidsche Rijn kiest 'Observatorium'

On behalf of Leidsche Rijn

Kunstliefde: Boven de bank

Parallel Universe: Het maakbare land

De Belofte 2: Voice of Image

Toekomst van de Dood

Master Humphreys Clock

Villa Zebra - Rooodkapje

Leidsche Rijn College

Nieuwsfoto van het jaar 2007

Affiches opgespoord!

Re-use & use & use

Leidsche Rijn Festival

De Suppoost in Het Gebouw

St. Joost Breda

Re-Identification

Villa Zebra - Heel Kapot

Wereldvrouwen Leidsche Rijn

Spooky - de duistere kant van licht

House for Sale

Dag van de architectuur

Villa Zebra - Ikke Ikke Ikke

Geometry in free space

X.L.R. De Kunstuitleen pakt uit