PROGRAMMA  PROJECTEN  LOOPING  Rhino Pops Up  
Rhino Pops Up

Rhino Pops Up, 2005–2006, Leidsche Rijn

Deelnemers: Antistrot, Tijl Akkermans & Bram Nijssen, Oscar Kocken, Derk Reneman & Manuela Porceddu, Coralie Vogelaar


Onder de noemer ‘Rhino Pops Up’ wordt in 2005 een aantal jonge beeldmakers (grafisch vormgevers, fotografen, kunstenaars) uitgenodigd om in de rol van Rhino tijdelijk te ‘interveniëren’ in de street culture van Leidsche Rijn. Het project richt zich vooral op de groeiende groep tieners in de wijk. Juist deze nog ongeorganiseerde en ongrijpbare groep jongeren is voor Rhino Pops Up interessant. Deze jongeren creëren steeds nieuwe en onverwachte openbare ruimtes, niet alleen door fysieke en symbolische toe-eigening van plekken, maar ook door hun vrije omgang met de nieuwste informatietechnologieën. De straat vormt het werkterrein en het onderwerp van de Leidsche Rhino’s. De korte interventies al dan niet in dialoog met de jongeren uit de wijk, nemen allerlei vormen aan. Zo wordt in november 2005 onder leiding van Derk Reneman en Manuele Porceddu een ‘straatschilderij’ gemaakt door met scooters slipsporen te maken op een stuk asfalt. Het Rotterdamse kunstenaarscollectief Antistrot ensceneert in Leidsche Rijn een actie rondom de oprichting van een schietbaan. De Rhino’s vinden op de website www.leidscherhino.nl een podium voor een chat-groep en een virtuele jongerenkrant.

Toch vinden de activiteiten van de Rhino’s in Leidsche Rijn te weinig bijval en is het budget voor hun activiteiten te krap. Na ruim een jaar staken de Rhino’s hun activiteiten.