PROGRAMMA  PROJECTEN  ACTION RESEARCH  LAND  
LAND
N55

LAND, 2003, Terwijde
N55 (DK)


In 2002 onttrekt Beyond tijdelijk een stuk grond aan het bouwprogramma van Leidsche Rijn. Het kavel van 300m2 is gelegen in een deel van Terwijde dat pas na enkele jaren ontwikkeld zal worden. Voor Beyond vormen de plannen in Terwijde in zekere zin een testcase van hun programma. Het Deense kunstenaarscollectief N55 krijgt de opdracht om het stuk grond, dat wordt omgeven door water en een eigen brug heeft, een tijdelijke bestemming te geven. Hun aanvankelijke plan om er ‘woonmodules’ te plaatsen waar iemand een volledig zelfvoorzienend bestaan zou kunnen leiden vindt geen doorgang. Een van de redenen is dat de aluminium constructie in deze context te gevoelig is voor vandalisme. Het gebied zou dan zijn open karakter verliezen.


opening LAND 2003. Foto: Ralph Kämena

Het tweede voorstel van N55 haakt in op deze angst voor ‘misbruik’. Ze werpen een heuvel op, markeren het gebied met in beton gegoten letters (LAND) en bepalen dat deze ‘witte vlek’ vrij toegankelijk wordt voor - toekomstige - bewoners van Terwijde. LAND kan worden gebruikt voor het verbouwen van groente, het houden van feestjes of als uitkijkpost. Het kosteloos aanbieden van grond voor algemeen gebruik past binnen de opvatting van N55 dat alles op een zo democratisch mogelijke manier voor iedereen ter beschikking zou moeten staan.In de zes jaar van LAND is er sla geoogst, zijn er educatieve projecten gehouden, hebben er schapen gegraasd en zijn er verjaardagsfeesten feest. LAND maakt deel uit van een strook waar groenvoorziening is gepland. De mogelijkheid dat LAND binnen die groenstrook in Terwijde zijn huidige functie van ‘vrijstaat’ behoudt, wordt onderzocht.


ACTIVITEITEN

Terrains Vagues
Datum: 26 juni 2009
Locatie: LAND
Activiteit: Utrecht wordt verbouwd. Zowel in het centrum als erbuiten verrijzen gebouwen en ontstaan open plekken. Sommige plekken kennen een bestemming, andere niet. Die laatsten roepen spanning op: wat moeten we ermee? Planning op maken? Leeg laten? In het architectonisch denken worden zulke plekken als ‘terrains vagues’ aangeduid. Met een drietrapsraket besteden Beyond, Casco, Expodium en Tumult aandacht aan het denken over zulke tussenlanden.14.00 - 16.00 uur
In een wandeling onder begeleiding van kunstenaar Mieke Van de Voort verbonden aan Casco maken we de mentale staat van Leidsche Rijn op, zo bezoeken we onder meer de brandweertoren voor een uitzicht over de wijk in aanbouw. Vertrek vanaf de parkeerplaats van het Leidsche Rijn informatie centrum, Verlengde Vleutenseweg 32.

16.00 - 18.00 uur
locatie: het terrein LAND van Beyond in Leidsche Rijn. In de Utrechtse vinex-wijk Terwijde ligt LAND, een stuk niemandsgrond van 300 vierkante meter dat omgeven is door een sloot. Het is van niemand en dus van iedereen. Voor dit collectief stukje land zorgde de Deense kunstenaarsgroep N55. Introductie door Tom van Gestel, SKOR (o.vb.), lezing door David Hamers, auteur van Niemandsland, een public lecture door een architectuur historicus en presentaties vanuit de public research door Casco.

20.00 - 22.00 uur
locatie: Expodium, Krugerstraat 11, Utrecht. Joshua Thies, kunstenaar verbonden aan het Expodium project "Malleability Revisited: Beyond the Interstitial Experience" (VS) zal in een presentatie het idee van de Terrain Vague benaderen als een mentale conditie en de transitionele ruimte tussen de gebouwde en
ongebouwde omgeving. Tjebbe van Tijen, Imaginiary Musuem, verzorgt een performance. Hans Stotijn, architect, praat de boel aan elkaar.

Dit programma is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Informatie en reserveren: info@tumultdebat.nl / 030-2332430N55 OPENING
Datum: 16 augustus 2003, 17.00 uur
Locatie: Hof ter Weijdeweg, Land Terwijde
Activiteit: openstelling voor publiek. Wethouder Gispen oogst een kropje sla en N55 schenkt vanuit de mobiele bar.

N55

Design en sociaal-maatschappelijk engagement gaan bij N55 hand in hand. Vier Deense kunstenaars vormen het collectief N55. Zij wonen en werken samen in Kopenhagen en ontwerpen constructies bestaande uit gelijkvormige modules, waarbij eenvoud van vorm, gemak in gebruik van belang zijn. Een wezenlijk onderdeel van hun werk en ideologie is dat alles voor iedereen op een zo democratisch mogelijke manier beschikbaar moet zijn. Op internet publiceert N55 handleidingen waarmee iedereen zelf hun ontwerpen na kan maken: meubels, een boot, een verplaatsbare woning, maar ook voor een soort thuisplantage: een geavanceerd systeem dat één huishouden van voedsel kan voorzien. Behalve voor verschillende producten zijn er ook handleidingen te vinden voor het onderling uitwisselen van diensten zonder het gebruik van geld. Een voorbeeld daarvan is hun werk SHOP; mensen kunnen hier met elkaar producten ruilen. Zo probeert N55 buiten de wereldeconomie om kleine onafhankelijke gemeenschappen te creëren. LAND is daar ook een voorbeeld van; over de hele wereld bakent N55 kleine stukjes land af die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. In de handleiding voor LAND op internet zijn deze gemarkeerd.

Bezoek de website van N55.
Bekijk de locaties van LAND over de hele wereld, wissel producten of diensten uit en haal er gratis handleidingen voor het maken van allerlei bijzondere designproducten.


ANDER WERK

LAND 7/SUSPENDED PLATFORM (2001)


Suspended Platform is een modulair lichtgewicht en goedkoop systeem dat mensen in staat stelt om bij voorbeeld tijdelijk in een bos, de bergen of tussen gebouwen in te wonen. Het bestaat uit drie basismodules: een kernmodule, een slaapmodule en een watervoorzieningsmodule.
In het kader van hun project LAND was in de bossen van Zeewolde zo'n hangend platform van N55 te zien. Net als voor hun project in Leidsche Rijn is in Zeewolde een klein stukje land geclaimd als een soort vrijplaats die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Een stukje grond dat niemand bezit. Meestal plaatst N55 ter markering van hun LAND-projecten een eenvoudige module. Voor Zeewolde maakten ze voor de eerste keer een verblijfsruimte in de bomen.


SNAIL SHELL SYSTEM (2001)


N55 maakt mobiele constructies, samengesteld uit universele modules. Hiermee kunnen verblijfsplekken worden gemaakt, waardoor de gebruiker zich op elke willekeurige plek in de openbare ruimte tijdelijk kan vestigen. De cilinderachtige capsule kan zowel op land als in het water worden gebruikt. De units kunnen ingeplugd worden op diverse communicatiemiddelen en energiebronnen, bijvoorbeeld op straatverlichting.

SPACEFRAME


Spaceframe is een lichtgewicht constructie die makkelijk opgebouwd en afgebroken kan worden. Het is een soort alternatieve tent waarin 3 tot 4 personen kunnen wonen.
Op de website van N55 is te zien hoe alle afzonderlijke onderdelen van deze constructie met gemak onder de bank in de huiskamer passen!