BEYOND  Theo Tegelaers  

Theo Tegelaers


LID ARTISTIEK TEAM
Ik was lid van het Artistieke Team als afgevaardigde van de kunstcommissie van de gemeente Utrecht. Het Artistiek Team adviseert inhoudelijk bij de ontwikkeling van plannen voor projecten en de keuzes van kunstenaars.


ACTION RESEARCH

Action Research is een programma van tijdelijke projecten en snelle interventies van kunstenaars in de reeds bewoonde wijken, waarbij het huidige Leidsche Rijn, als een gemeenschap in opbouw, centraal staat.